{{current_speaker.name}}

{{current_speaker.title}}
{{current_speaker.description}}
See event

Det ændrede nyhedsbillede i de sociale mediers tidsalder

Tre oplægsholdere diskuterer det ændrede nyhedsbillede ud fra såvel et produktions- som et konsumptionsperspektiv. Endvidere belyses såvel forskningsmæssige som praktiske aspekter.
Attend Event
Day & Time:
Friday May 13
12:15 - 15:30
Price:
FREE
Seats left:
Available seats
Track:
Marketing
Type:
Seminar
Language:
Danish
Organizer:
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Contact Person:
Steen Rasmussen
Address:
See location
Hide detailsShow all details

Key take-aways

  • Et indblik i ændringer i nyhedsforbruget - mod sociale medier og apps
  • Et indblik i den danske sociale medie-nyhedssfære - hvordan Facebook og Twitter indgår i nyhedskredsløbet
  • Et indblik i nyhedsmediernes rolle i den sociale mediestrøm

Velkommen på Danmarks Medie- og journalisthøjskole til en eftermiddag, hvor professor Kim Schrøder fra Roskilde Universitet, forskningschef Jakob Linaa Jensen og fagmedarbejder Peter From Jacobsen, begge fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, diskuterer det ændrede nyhedsbillede ud fra såvel et produktions- som et konsumptionsperspektiv. 

Første oplæg: Kim Schrøder, professor, Roskilde Universitet

Nyhedsforbrug i Danmark og Europa – fra massemedier til sociale medier

Dette oplæg diskuterer nyhedsforbrug og –deling i et overordnet perspektiv. Kim Schrøder har været involveret i årlige rapporter om nyhedsforbrug, i Danmark og i Europa, bl.a. sammen med Reuters Institute for Journalism. I oplægget præsenteres disse tal og det vises, hvorledes sociale medier i stigende omfang spiller en rolle, ikke bare for forbrug men også i nyhedskredsløbet.  

Andet oplæg: Jakob Linaa Jensen, forskningschef i sociale medier, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Den danske nyhedssfære på Twitter og Facebook

I dette oplæg præsenteres data fra et stort forskningsprojekt om indhold på tværs af medieplatforme. Det vises, hvilke nyheder fra 25 danske medier, der bliver delt på Facebook og Twitter og ikke mindst hvem, der deler dem. Der identificeres en række nye aktører i nyhedskredsløbet og med udgangspunkt i traditionelle nyhedskriterier diskuteres det, hvordan sociale medier påvirker fremtidens nyhedsdækning.

Tredje oplæg: Peter From Jacobsen, fagmedarbejder ved efter- og videreuddannelsesenheden UPDATE ved Danmraks Medie- og Journalisthøjskole

Nyhedsmedierne i den sociale strøm

For stadig flere danskere er sociale medier en vigtig kilde til journalistik og nyheder. Omvendt må mediehusene i stadig stigende omfang indtænke sociale medier i distribution af nyhedshistorierne. Oplægget beskriver nyhedsmediernes forskellige strategier for anvendelse af sociale medier i journalistisk formidling.

Jakob Linnaa Jensen

Forskningschef i sociale medier
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Kim Schrøder

Professor
Roskilde Universitet

Peter From Jacobsen

fagmedarbejder ved efter- og videreuddannelsesenheden UPDATE
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole