{{current_speaker.name}}

{{current_speaker.title}}
{{current_speaker.description}}
See event

AI og Robotter - hvad gør vi juridisk?

Hvad gør vi med robotter og AI når vi taler jura? Har vi haft problemstillingerne før i forhold til ansatte, biler og dyr, men hvem skal bære ansvaret for robotter/AI forvolder skade.
Attend Event
Day & Time:
Friday April 21
09:00 - 11:00
Price:
FREE
Seats left:
Available seats
Track:
Business
Type:
Seminar
Language:
Danish
Contact Person:
Mathias Bartholdy
Address:
See location
Hide detailsShow all details

Key take-aways

  • Skal man kunne sagsøge robotter
  • Skal robotter have en forsikring
  • Det var ikke mig - det var min robot!

Der er efterhånden bred enighed om, at kunstig intelligens kommer til at spille en ganske betydelig rolle i fremtidens samfund. Det samme er gældende for robotter.

Vi kommer unægteligt til at interagere med flere of flere automatiserede enheder, hvis adfærd er betinget af den bagvedliggende programmering og diverse ydre påvirkninger. Men vi kender alle Murphys lov. Og hvad gør vi så, når det rent faktisk går galt? Robotter og kunstig intelligens rejser nogle højest interessante juridiske spørgsmål, særligt omkring ansvar – nærmere betegnet produktansvar.Er det udelukkende fabrikantens og/eller programmørens ansvar, hvis en robot har forårsaget skade, hvis et stykke AI-software har truffet en beslutning, som har medført et tab eller hvis en selvkørende bil kører galt? Eller bør ansvarsvurderingen gradbøjes, så den i højere grad tager hensyn til uagtsomhedsstandarden, som i dag er standard i dansk ret? Og kan robotter og kunstig intelligens overhovedet være uagtsom?

Europa-Parlimentet har netop vedtaget en betænkning om behovet for juridisk regulering af AI og robotter: Civilretlige bestemmelser om robotteknologi, som vi naturligvis behandler.

I løbet af to timer vil it-advokat og partner Peter Lind Nielsen føre deltagerne ind i en verden af kunstig intelligens og robotter og de juridiske problemer, som naturligt følger med.

Peter Lind Nielsen

Advokat, partner
Advokat med speciale inden for ny teknologi og digitalisering. Certificeret IT-advokat